IDR set
(Immediate Dentoalveolar Restoration)

Eigenschappen
– Compleet incl. washtray
– Bestaande uit 3 mini osteotomen, 3 mini guts, 1 condenser en 1 mengcup