Miller-Colburn alveolectomy vijl
model 2

Eigenschappen
– Model 2