Tijdelijke kroon remover

Eigenschappen
– Tweedelig
– Bionik heft
– Recht voor anterior elementen
– Curved voor posterior elementen