Veiligheids mes verwijderaar

Eigenschappen
– Patent nummer 3621608.9